vår holdning til...

Expedit Gruppen arbeider bevisst med kvalitet, miljø, sunnhet og arbeidsmiljø. Se vår Code of Conduct her.

Expedit ønsker å gi våre omgivelser og medmennesker best mulig betingelser. Det betyr at vi har konstant fokus på vår egen opptreden, men også at vi i høy grad ønsker å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å utvise anstendig og ansvarlig adferd. Derfor har vi som aktør i det globale samfunnet tilsluttet oss FNs Global Compact. Og vi har utarbeidet Expedit Gruppens Code of Conduct, hvor vi beskriver de etiske retningslinjer og verdier som vi opererer ut fra, og som vi ønsker at vår samhandel med leverandører skal foregå under.

Samtidig har vi også formulert en rekke retningslinjer som vi internt i Expedit Gruppen legger stor vekt på å leve opp til, og som sørger for løsninger som tilgodeser våre kunders forventninger og behov. Det er også viktig for oss at våre medarbeidere trives. Og alt skal foregå på en måte som gjør at vi kan drive virksomhet med en minimal belastning på miljøet. Disse retningslinjene er beskrevet i våre politikker, som du kan lese i dokumentet nedenfor.
Code of Conduct

 

expedit's attitude towards environment