Innkjøp & produksjon

Expedit har et stort produksjonsapparat som er i takt med tiden og er teknologisk oppdatert. Det gir oss mulighet for rasjonell stordrift når vi fremstiller innredningsløsninger. Expedit har en lang og sterk tradisjon for å utvikle maskiner og produksjonsprosesser, slik at vi hele tiden kan produsere bedre, billigere og raskere. For våre kunder betyr det noen klare fordeler i form av en dokumentert, høy leveringssikkerhet og sunn økonomi.En stor del av produksjonen (inkludert CAD/CAM-produksjonen) og overflatebehandling foregår på våre egne fabrikker i Hadsten, Ulstrup i Danmark og Fredriksdal i Sverige. I tillegg til den store egenproduksjonen kan vi også trekke på våre agenturer og samarbeidsavtaler med underleverandører world wide.