Nytt konsept for Systembolaget

Systembolagets butikk i Granby i Uppsala åpnet høsten 2015 og er totalrenovert og utformet som en pilotbutikk for å teste et nytt butikkonsept.

Expedit har produsert og levert innredningen til det nye konseptet.

I pilotbutikken tester Systembolaget alt fra butikkinnredning, navigering, kommunikasjon og en ny grafisk profil. Sammen med kundene evalueres testen for å forme Systembolagets fremtidige butikkonsept. Butikken tilbyr ett sortiment som består av ca. 1 950 artikler.


Testen vil bli vurdert bl.a. gjennom intervjuer og dybdeundersøkelser. Deretter besluttes det i hvilken grad og i hvilket tempo det nye butikkonseptet skal innføres i Systembolagets butikker.

Systembolaget finnes i alle kommuner i Sverige, med totalt 433 butikker. Dessuten finnes ca. 500 ombud i distriktene og på mindre steder.