Nye standarder

Coop har åpnet dørene for et helt nytt butikkformat – Mad Cooperativet, som ligger på Hovedbanegården (hovedjernbanestajonen) i København. Det nye butikkonseptet har sitt utspring i konsernets matmanifest, som ble lansert i fjor. Under tittelen "Sammen for bedre mat" har Coop en visjon om å sette det gode måltid og gode varer på dagsordenen. Butikken er et sentralt element i gjennomføringen av målet om å endre dansk matkultur.

Butikken setter nye standarder for matvarebutikker og må betraktes som en av de absolutt mest innovative og profilerende matbutikkene i Danmark.

Expedit har samarbeidet med Coop og Cada Design fra London rundt utviklingen og realiseringen av det nye butikkonseptet. Coop og Cada Design har sammen utviklet det overordnede konseptet, og Expedit har sammen med Coop videreutviklet og ferdiggjort innredningskonseptet samt levert det meste av innredningen til butikken.


Expedit_Mad_Cooperativet 

 

Caroline Fiedler, Coop

”Vi har i Coop erfart et suverent samspill mellom konseptavdelingen vår og Expedit. I tett samarbeid har vi utviklet helt unike løsninger til inventaret, som relaterer seg til rommet og stasjonen,” forteller Caroline Fiedler, ansvarlig for konseptet i MAD Cooperativet.

"Det har vært et utrolig spennende utviklingsforløp, der innovasjon og høye ambisjoner har stått på dagsorden i hele prosessen", sier Expedits Coop-ansvarlige Sanne Lindgren, "Både i design- og innredningsfasen har vi forholdt oss til de vakre, fredede bygningene som danner rammen rundt den flotte butikken, noe som har vært en fantastisk spennende utfordring".


Expedit_Madcooperativet

Den ekte mosen, som har blitt spesialbehandlet, gir logoen karakter og bringer det grønne elementet inn i butikken.

 

 

Expedit_Mad_Cooperativet 

 ’Go’ appetit’ med Bitz og Holm spilles inn to ganger i uken i butikkens åpningstid, og TV2 produserer 250 sendinger årlig

 

 

Expedit_Mad_Cooperativet 

Det er Coops matmanifest fra 2014 som ligger til grunn for Mad Cooperativet, og Coop heiser flagget for det gode måltid, den gode vare, og de gode valg.

 

 

Expedit_Mad_Cooperativet 

 

Designuttrykket og materialvalget understreker de fine elementene i den gamle fredede bygningen. I hjørnene på inventaret er det f.eks. en kobling til stasjonens råe uttrykk, og i tett dialog med Coop har Expedit designet og produsert en fantastisk lampe som passer til konseptet.

 

Se flere bilder