Referanser

Å velge butikkinnredningspartner er et spørsmål om tillitt. Tillitt til at oppgaven kan løftes og løses til toppkarakter. Tillitt til at ønsker og behov blir hørt, og til at de kan føres ut i livet. 

Når vi ser på vår liste over referanser, ser vi en lang rekke kunder som har vist oss den tillit det er å velge oss som samarbeidspartner. Og det kommer stadig nye til. Det er vi stolte av. De er vårt bevismateriale.

 Vi har mange referanser, og det beste stedet å se dem er i våre cases:

 

Cases Food Retail

 

Cases Fashion & Lifestyle

 

Cases Specialist trade