space  

Designekspertise

Konseptutviklingen starter du sammen med våre retaildesignere, som tar utgangspunkt i dine forutsetninger for å skape en innredning som bygger opp om din profil og legger til rette for gode kjøpsopplevelser.

Når vi samtidig også har samlet designere og produksjon under ett tak, gir det både en kort prosess fra idé til virkelighet og sikrer kunden realistiske løsninger, uansett økonomiske rammer. 


 Møt våre designere >>

 

Designers skrivebord
space  

Inspirerende butikKløsninger

 I Expedit er vi eksperter på butikkinnredning. Vår design er strategisk fundert og basert på solid erfaring, nyeste kunnskap og en god porsjon lekenhet, og det gjør oss til en sterk samarbeidspartner når det skal utvikles nye butikkløsninger. 

Samtidig er butikken også en arbeidsplass, som skal fungere for de ansatte. Det stiller store krav til butikkinnredningen, som på én og samme tid skal støtte butikkens profil og fremme salget, være spennende og innbydende, fleksibel og funksjonell.

Design - Fashion & Lifestyle - Expedit
space  

Den avgjørende dialogen

Expedits innredningsløsninger skapes i dialog med kunden. På den måten får vi innblikk i kundens identitet, produkter, ønsker og behov.

Og med utgangspunkt i dette og vår omfattende kunnskap om markedet, materialene og mulighetene, definerer vi oppgaven og skaper den optimale innredningsløsningen. 

space  

Markedet, mulighetene og materialene

Innredning av den konkurransedyktige butikken krever mye mer enn bare innredningsprodukter. Å utvikle en innovativ, fremtidsrettet og verdiskapende butikkløsning med en klar profil krever innsikt, ekspertise og kunnskap. Om markedet, mulighetene og materialene.

Og den ekspertisen  har vi samlet i Expedit. Så uansett om det er snakk om en helt ny butikk, en ny shop-in-shop-løsning eller en oppfriskning av det eksisterende konseptet, står vi klar til å gi råd og skape den optimale innredningsløsningen.

Design - samples - Expedit
 space